Richard J. Roberts

(Derby, 5 de setembre de 1943)

Genetista britànic.

Des del 1992 és director del New England Biolabs. Independentment del britànic Philip A.Sharp, que arribà a les mateixes conclusions, descobrí que l’ADN dels organismes eucariotes conté fragments llargs sense informació, que són descartats a l’hora de transcriure's ARN missatger per sintetitzar les proteïnes. El material no informatiu descartat s’anomena intró, i el gen actiu, exó. Aquesta descoberta els valgué el premi Nobel de medicina i fisiologia del 1993.