Richard Matthew Stallman

RMS
(Nova York, 16 de març de 1953)

Programador nord-americà, també conegut per les seves inicials RMS, és considerat el precursor i fundador del programari lliure.

Fou el fundador del projecte GNU i de la fundació pel desenvolupament i difusió del programari lliure Free Software Foundation. És conegut per haver desenvolupat l’editor de text Emacs, el compilador GCC i el depurador GDB. També és l’inventor del concepte de copyleft, que garanteix les llibertats d’ús, modificació i distribució del programari, mitjançant la llicència GPL, Llicència Pública General GNU.