Richard Pfeiffer

(Zduny, Poznań, 1858 — ?, 1945)

Bacteriòleg polonès.

Estudià a Berlín; fou deixeble de Koch i més tard professor a Königsberg (1899) i Breslau (1909-25). Descobrí les endotoxines i el fenomen de la bacteriòlisi in vivo, conegut amb el seu nom. Posà en pràctica nous mètodes d’immunització i ha donat nom a un bacil que ell considerà erròniament com el productor de la grip.