Richard Stone

(Londres, 30 d’agost de 1913 — Londres, 6 de desembre de 1991)

Economista anglès.

Estudià a la Universitat de Cambridge. Durant la Segona Guerra Mundial treballà en el gabinet de guerra britànic i després elaborà els principis metodològics sobre els quals ha fonamentat els sistemes de comptes nacionals de l’ONU i l’OCDE. L’any 1945 fou director del departament d’economia aplicada de la Universitat de Cambridge i del 1945 al 1980 fou professor de finances d’aquesta universitat. El 1984 li fou atorgat el premi Nobel d’economia per la seva aportació al desenvolupament de sistemes de comptabilitat nacional, els quals han servit per a establir les bases d’una millora de les anàlisis econòmiques empíriques. Entre altres obres, ha publicat: National Income and Expenditure (1944), Standardized System of National Accounts (1952), Input-Output and National Accounts (1961) i Aspects of Economic and Social Modelling (1980).