Richmond

Capital de l’estat de Virgínia, EUA, a la costa atlàntica.

Situada a les ribes del riu James i a la plana costanera, és un gran centre comercial i industrial. Indústries metal·lúrgiques de transformació, del tabac, sucreres i farineres. Al N hi ha una central nuclear.