ricinulis

m
pl
Aracnologia

Ordre d’aràcnids integrat per individus de petites dimensions (entre 0,5 i 1 cm de llargada), amb el cos curt i massís, de teguments durs, engruixits i plens de grans i pèls aixafats.

El prosoma, no segmentat, és prolongat per davant per una placa mòbil o cucullus, corbada cap avall, en la qual s’allotgen els quelícers, acabats en pinça. No tenen ulls. L’abdomen té una segmentació poc aparent, i són proveïts d’un postabdomen, amb només 4 segments visibles. Els pedipalps consten de 6 artells, amb funció estrictament sensorial. Els tres primers parells de potes tenen les coxes fusionades i immòbils, i només és mòbil el quart parell. Les tíbies de les potes acaben en una espina, que recolza sobre els tars formant com una mena de pinça. La morfologia interna és semblant a la de la resta dels aràcnids. Habiten en llocs humits, sota fulles mortes o escorces d’arbres en putrefacció, o en coves. Es mouen lentament. N'hi ha dos gèneres, l’un africà i l’altre americà.