riell

riel (es), ingot (en)
m
Tecnologia

Barra petita de metall fos, no treballat, especialment d’un metall preciós.