riera de Jafre

Curs fluvial de la comarca del Garraf.