riera de la Gavarra

Curs fluvial de la comarca de la Selva.