riera de Salom

Curs fluvial de la comarca del Baix Llobregat.