riera de Talamanca

Curs fluvial de la comarca del Bages.