riera d’Estalella

Curs fluvial de la comarca de l’Alt Penedès.