rifampicina

3-(-4-metilpiperazin-1-il-iminometil) rifamicina SV, C43H58N4O12
f
Farmàcia

Substància que es presenta en forma de pólvores d’un color roig bru, soluble en l’aigua, cloroform i alcohol metílic.

És un bactericida emprat contra bacteris grampositius i contra Mycobacterium tuberculosis. La seva activitat no és afectada per les variacions de pH. Alguns estafilococs hi són resistents. Té alguns efectes secundaris (com ara mareig i vòmits) i una hepatotoxicitat reduïda.