Rijksmuseum

Vista exterior del Rijksmuseum

© Turisme d’Holanda

Museu d’Amsterdam, creat per Lluís Napoleó Bonaparte el 1808.

Tingué la seva primera seu en una part del Dam, es traslladà, el 1814, al Trippenhuis, fins que fou inaugurat (1885) un edifici creat en estil neogòtic per P.J.H. Cuypers, especialment pensat com a museu. La primitiva col·lecció del Rijksmuseum es formà amb obres del municipi de l’Haia i amb l’adquisició d’obres procedents de la col·lecció de G. van der Pot, a més de l’aportació municipal d’Amsterdam, que a títol de préstec gratuït i indefinit donà la Ronda de nit i Els síndics de Drapers de Rembrandt; adquisicions posteriors l’han ampliat notablement. És importantíssima la col·lecció de pintura holandesa (Rembrandt, Vermeer, Pieter de Hooch i mestres menors). Molt interessants són també la secció d’Arts Industrials (sobretot de ceràmica i mobiliari) i el Gabinet de Gravats. En 2003-2012 fou objecte d'una remodelació en profunditat.