ring

ring (es), ring (en)
m
Boxa

Quadrilàter on tenen lloc els combats de boxa o de lluita.

Els seus costats oscil·len entre els 4,35 i els 6 m, l’envolten tres fileres de cordes tesades entre quatre pals col·locats als quatre angles. El sòl del quadrilàter, a una alçada d’1,30 m de terra, és cobert per una lona fixada al paviment sobre una capa de feltre, cautxú o altre material tou amb un gruix mínim de 2 cm.