rinoceròtids

m
pl
Mastologia

Rinoceronts blancs

© Xevi Varela

Família de mamífers perissodàctils a la qual pertanyen exclusivament els rinoceronts.