rinorrea

f

Fluix abundant, secreció exagerada de mucositats nasals.