ritme circadiari

m
Ecologia

Ritme d’activitat interna que es presenta regularment amb una freqüència d’un cop cada període pels volts de 24 hores, en un organisme sostret a l’acció dels fenòmens exteriors que segueixen l’alternança dia-nit.

Pressuposa l’existència d’un rellotge biològic. És especialment característic el ritme circadiari d’algunes glàndules endocrines (secreció de l'ACTH al llarg d’un dia).