ritme estacional

m
Ecologia

Ritme que varia l’estructura en certes comunitats al pas de cada estació.

Els ecòlegs de comunitats terrestres i d’aigües dolces distingeixen sis estacions en les regions temperades: hivernal, prevernal, vernal, estival, serotinal i autumnal.