ritu

m
Cristianisme

Manera concreta de celebrar la litúrgia, d’administrar els sagraments i sagramentals, d’acord amb les regles litúrgiques.

En l’església llatina, a partir del s XVI, el mot comprenia l’ordenament general de la litúrgia, del calendari, el grau de solemnitat de les festes. Hom parlava de ritu simple, ritu doble (subdividit en major, menor, de primera i de segona classe). Actualment indica el conjunt d’una celebració litúrgica (com és ara el ritu de la missa o del baptisme) o bé un dels seus elements (com el ritu de la pau o el de la imposició de mans).