riu d’Ondara

el Reguer, riu de Cervera, torrent Major (ant.), torrent de Maret (ant.)

El riu d’Ondara, al seu pas per Tàrrega

© Fototeca.cat

Riu de la Depressió Central, que neix dins el terme de Talavera (Segarra), sota Santa Fe de Montfred.

La capçalera, que s’alimenta de les fonts del Bullidor i de Bordell, rep el nom de Torrent de Civit. A Ondara rep l’aigua de la font d’Ondara; amb aquesta aigua hom rega les petites hortes de la ribera de Cervera (corre pel peu de la ciutat), entra a l’Urgell (on rep el nom del Reguer) i, després de Tàrrega, rep, per l’esquerra, el Cercavins. Després de passar per Vilagrassa i Anglesola, es perd en els regadius del canal d’Urgell, bé que el seu curs natural es dirigia vers Vilanova de la Barca, al Segre.