riu Ferrer

Riu del Vallespir, afluent, per l’esquerra, del Tec, que neix a l’E del massís de Canigó, al vessant sud del puig de l’Estela, prop de la torre Avetera.

Desemboca al seu col·lector a Arles. A la part baixa de la vall de Riuferrer hi ha l’antic priorat de Sant Pere de Riuferrer.