Rivas

Departament de Nicaragua.

La capital és Rivas (14 279 h [1975]).