Robert Burns Woodward

(Boston, 10 d’abril de 1917 — Cambridge, Massachusetts, 8 de juliol de 1979)

Robert Burns Woodward

© Fototeca.cat

Químic nord-americà.

Sintetitzà i estudià diversos composts orgànics (quinina, colesterol, cortisona, aminoàcids, estricnina, reserpina, oleandomicina, etc, i sobretot la clorofil·la) i l’estructura dels antibiòtics. Per tots aquests treballs rebé el premi Nobel de química el 1965. Amb R.Hoffmann, formulà les regles de Woodward i Hoffmann , contribució fonamental a la química actual.