Robert Capa

(Budapest, 22 d’octubre de 1913 — Thai Binh, Vietnam, 25 de maig de 1954)

Nom pel qual és conegut el fotògraf nord-americà d’origen hongarès Endre Friedmann.

El 1931 s’instal·là a Berlín a causa de les simpaties pel partit comunista, per les quals havia estat detingut. El 1933, fugint dels nazis a causa del seu origen jueu s’instal·là a París. Destacà per la seva activitat com a periodista gràfic, especialment en conflictes bèl·lics. Realitzà els primers treballs durant la Guerra Civil Espanyola, durant la qual feu algunes de les fotografies més conegudes, com l’anomenada mort d’un milicià al front de Còrdova (1936) i, posteriorment, als escenaris de la Segona Guerra Mundial, els quals publicà habitualment a Life. L’any 1947 participà en la fundació de l’agència Magnum, juntament amb Henri Cartier-Bresson i d’altres. Morí en trepitjar una mina a la guerra del Vietnam. A la seva mort, el seu germà Cornell Capa, també fotògraf, s’incorporà a Magnum i dos anys més tard n’esdevingué director.