Robert John Le Mesurier McClure

Robert John Le Mesurier MacClure
(Wexford, Irlanda, 28 de gener de 1807 — Portsmouth, 17 d’octubre de 1873)

Explorador britànic de l’Àrtida.

Recorregué la darrera secció del pas del NW (des de l’estret de Bering, per la mar de Beaufort, fins al de Melville).