Robert Terradas i Via

(Barcelona, 1916 — Barcelona, 1976)

Arquitecte.

Fill d’Esteve Terradas i Illa. Titulat el 1942, any que inicià la seva activitat docent a l’Escola d’Arquitectura, on el 1954 esdevingué catedràtic de projectes arquitectònics; del 1960 al 1967 en fou director. També fou vicepresident de l’Institut Politècnic Superior de Barcelona (1969), vicerector de la Politècnica, director de l’Institut de Ciències de l’Educació i conseller nacional d’educació. És autor, com a arquitecte, de l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona, de la Facultat de Filosofia i Lletres, de la torre de control de l’aeroport de Barcelona, de l’institut d’Igualada i de nombroses cases particulars.