Robert William Holley

(Urbana, Illinois, 28 de gener de 1922 — Los Gatos, Califòrnia, 11 de febrer de 1993)

Biòleg molecular nord-americà.

Compartí el premi Nobel de medicina i fisiologia del 1968 amb H.G.Khorana i M.W.Nirenberg, pel descobriment de l’ARN transferidor de l’alanina, que isolà i de la qual desxifrà la seqüència de bases. Estudià també els factors de control de la divisió cel·lular en els mamífers.