Robert Williams Wood

(Concord, Massachusetts, 1868 — Amityville, Nova York, 1955)

Físic nord-americà.

Investigà, en espectroscòpia, els colors, els vapors metàl·lics, les radiacions moleculars i atòmiques, etc. Ideà un aparell per a obtenir radiació ultraviolada, la qual ha estat anomenada llum negra o de Wood.