Robin Hood

Bandoler llegendari, heroi d’antigues balades angleses, la més coneguda de les quals és la de Robin Hood and Guy de Gisborne .

Les més antigues, avui perdudes, pertanyien al començament del s. XIV. Robin Hood és el prototipus d’aventurer dels boscs, dotat d’una extraordinària habilitat amb l’arc, que lluita contra l’opressió i la injustícia. Les antigues llegendes anaren evolucionant al llarg dels s. XVI i XVII, i en elles es basa la novel·la de Walter Scott Ivanhoe i altres relats breus, si bé aquests amb diferents variants. També el cinema s’ha ocupat de la seva figura en diversos films.