roda dentada

f
Tecnologia

Roda dentada

© tom - Fotolia.com

Cadascuna de les rodes proveïdes de dents en la seva perifèria o amb dentat interior o lateral, o amb més d’un d’aquests dentats, que, engranant en les dents d’altres rodes dentades, constitueixen un engranatge o, engranant en una cadena, formen part d’un sistema de transmissió per cadena.