rodella

f
Història

A l’edat mitjana, insígnia de forma circular, de color vermell o, més generalment, groc, que havien de dur els jueus com a signe distintiu sobre llurs vestits.

Cal cercar-ne l’origen en algunes disposicions islàmiques dels s. VIII i IX que obligaven jueus i cristians a dur vestits distints dels dels musulmans. Als països cristians hi ha una disposició anàloga del concili IV del Laterà (1215). L’obligació de la rodella fou establerta per Benet XIII (1415) en una butlla que ordenava també la separació de jueus i cristians en barris independents. Desaparegué al s. XVIII. El règim hitlerià en féu reviure l’ús sota la forma de l’estrella de David groga.