rodenticida

m
adj
Farmàcia

Dit del tòxic emprat per a exterminar els rosegadors, especialment rates i ratolins.