Roderic de Borja-Llançol de Romaní i Olivera

(Lodi, Llombardia, ? — Madrid, 1677)

Noble i militar, baró de San Petrillo.

Fou lloctinent del capità general a València (1642), i després lloctinent del tresorer general (1642-46). Participà en el setge i la presa de Tortosa contra les forces catalanes i franceses (1650). El 1652 s’instal·là a Barcelona i fou majordom de Joan Josep d’Àustria. Fou veedor general de l’exèrcit de Catalunya (1656-59) i lloctinent de Mallorca (1665-69).