Rodrigo de Rebolledo

Rodrigo Girón de Rebolledo
(Castella, segle XV — Castella, segle XV)

Noble castellà al servei de Joan II de Catalunya-Aragó, el qual el nomenà camarlenc, i de qui fou un dels consellers més influents, alhora que un dels personatges més odiats pels partidaris de Carles de Viana.

En entrar aquest a Barcelona el 1461 fou efectivament bescantat públicament pels carrers. El 1462 intervingué en el setge i presa de Tarragona, que restà sota el seu comandament, i formà part de la diputació reialista que s’hi establí l’any següent.

Mentor de l’infant Ferran (futur Ferran II), fou fet presoner a la batalla de Viladamat (1467) i rescatat pel seu nebot Ferran de Rebolledo, que havia estat guardià del príncep de Viana, per deu mil florins. Fou el genearca dels Girón de Rebolledo del Principat de Catalunya i de València.