Roger B. Myerson

(Boston, Massachusetts, 29 de març de 1951)

Roger B. Myerson

© University of Chicago

Economista nord-americà.

Estudià a la Universitat de Harvard, on es graduà en matemàtiques aplicades i doctorà en economia (1976). Ha treballat a la Universitat de Cambridge i, des del 2007, és professor d’economia de la informació i de teoria de preus a la Universitat de Chicago. És membre de l’Econometric Society i de l’American Academy of Arts and Sciences. La seva aportació ha estat important per al perfeccionament de la teoria dels mecanismes, iniciada a la dècada de 1960 per l’economista Leonid Hurwicz i treballada també per Eric S. Maskin. Aquesta teoria permet discernir quan els mercats funcionen bé i quan no, i és capaç de definir la manera òptima d’assignar els recursos en funció de la informació disponible. Desenvolupà, també, un model matemàtic per a avaluar les eleccions. Té publicats els llibres Game Theory: Analysis of Conflict (1991) i Probability Models for Economic Decisions (2005), entre d’altres treballs de la seva especialitat. És Premi Nobel d’Economia 2007, juntament amb Leonid Hurwicz i Eric S. Maskin, per haver establert les bases de la teoria del disseny de mecanismes destinada a millorar el funcionament dels mercats.