Roger David Kornberg

(Saint Louis, Missouri, 1947)

Roger David Kornberg

© Stanford University Medical Center

Bioquímic nord-americà.

Fill del també bioquímic i premi Nobel Arthur Kornberg , estudià a les universitats de Harvard i Stanford, on es doctorà el 1967. El 1972 anà al Medical Research Council de la Universitat de Cambridge on col·laborà amb Aaron Klug en la recerca sobre el nucli cel·lular. La seva anàlisi de la cromatina mitjançant tècniques de difracció dels raigs X donà com a resultat el descobriment del nucleosoma (unitat bàsica constituent dels cromosomes). El 1978 retornà a la Universitat de Stanford, on l’any 2001descobrí i determinà l’estructura i el funcionament de l’ARN polimerasa II, un enzim central en la transcripció de l’ADN. L’any 2006 li fou atorgat el Premi Nobel de Química.