Roger de Besora

(?, segle XV — ?, segle XV)

Noble.

Fou veguer d’Urgellet i procurador del vescomte Roger Bernat III de Castellbò. En morir aquest (1381), fou administrador del vescomtat en nom de l’hereu Mateu; Besora aconseguí que aquest succeís Gastó Febus, comte de Foix (1391), tot i que havia estat designat Carles VI de França com a successor.