Rogier van der Weyden

Roger de la Pasture

(Tournai, 1399 — Brussel·les, 18 de juny de 1464)

Nom amb què és conegut el pintor flamenc Roger de la Pasture.

L’any 1426 era a Brussel·les, i treballà amb Roger Campin. Mestre l’any 1432, tres anys més tard fou nomenat pintor oficial de la ciutat de Brussel·les. Visità Itàlia (1450). Hom pot incloure el seu estil dins el corrent naturalista flamenc, d’un gran dramatisme, amb resultats formals encara gòtics. De composició violenta, però alhora equilibrada, la profusió de línies diagonals fan que el moviment sigui present d’una manera preponderant. El Davallament de la Creu (~1430; Museo del Prado, Madrid) és una mostra cabdal del seu art, al bell mig del gòtic i del Renaixement, a un nivell formal.