Rolandino de’Passaggeri

(Bolonya, 1217 — Bolonya, 1300)

Notari bolonyès.

Al servei del partit güelf, fou nomenat primicier de la milícia de la Croce (1274); exercí diversos càrrecs municipals. El 1255 escriví una Summa Artis Notariae, coneguda també per Formularium i per Rolandina, molt difosa i editada fins al s. XVII. Vers el 1280 escriví l'Apparatus amb comentaris i explanació de la seva Summa, anomenats també Aurora i amb el temps, per llur diafanitat, Meridiana. Aquesta obra i en general tots els seus escrits, plenament romanitzats, serviren per a refermar la penetració pràctica del dret justinianenc en l’àmbit notarial de l’àrea del dret comú. A Catalunya són abundosos els manuscrits dels s. XIV i XV. Fou recomanat per Tomàs Mieres. A Bolonya li fou erigit un monument que, destruït el 1943, ha estat reconstruït.