Rolf Eberenz

(Zuric, 1947)

Lingüista suís.

Estudià a la Universitat de Basilea, on es doctorà amb una tesi sobre les denominacions medievals i renaixentistes dels vaixells en les llengües de la península Ibèrica (1972), llibre que conté una extraordinària documentació sobre la marina catalana. Ha estudiat aspectes de la sintaxi medieval, en particular del Tirant lo Blanc. Ha exercit de professor de lingüística hispànica a les universitats de Basilea, Berna i Lausana. Ha escrit, entre d’altres, Schiffe an den Künsten der Pyrenäenhalbinsel (‘Vaixells en l’art de la península ibèrica’, 1975), Semiótica y morfología textual del cuento naturalista (1989) i El español en el otoño de la Edad Media (2000)