romà
| romana

f
m
Història

Individu la identitat del qual era configurada per la civilització romana, desenvolupada aproximadament entre els s. VIII aC i el VdC (Roma).