romaic
| romaica

romaico -ca (es), Romaic (en)
adj
Història

Relatiu o pertanyent a la història, la cultura i, en especial, la llengua de la Grècia moderna.

El terme —que procedeix del grec ‘rωμαῖοσ, ‘romà'— fou emprat a l’època bizantina (per oposició a ἕλλην, ‘hel·lè’, considerat pels cristians com a sinònim de ‘pagà’) per a anomenar els grecs, perquè habitaven l’imperi Romà d’Orient. Durant l’època de dominació dels turcs, aquests designaren els grecs amb aquest mateix nom (rūm), que ha perdurat fins avui.