Roman

Ciutat del judeţ de Bačau, a Moldàvia, Romania.

Situada vora el Vltava, és un nucli industrial (indústria metallúrgica, alimentària i materials de construcció).