romanç

m
Literatura

Poema escrit en versos que rimen normalment assonants els parells.

Encara que el nom és calcat del castellà romance, la forma expressada existia a Catalunya molt abans que hi fossin divulgats els romanços castellans i el nom específic que els designa.