Ròmul Augústul

Romulus Augustulus (la)

(Roma, segle V — Roma, segle V)

Darrer emperador romà d’Occident (475-76).

Fill del patrici Orestes —rebel a l’emperador Juli Nepos—, el seu pare el féu proclamar emperador, bé que es reservà per a ell l’exercici del poder. Vençut Orestes, fou deposat per Odoacre i relegat a Nàpols.