Ronald Harry Coase

(Londres, 29 de desembre de 1910 — Chicago, Illinois, 2 de setembre de 2013)

Economista nord-americà d’origen britànic.

Es graduà a la London School of Economics (1932), on ensenyà del 1935 al 1951, que es traslladà als Estats Units. Professor a la Universitat de Chicago (1964-82), el 1991 rebé el premi Nobel d’economia pels seus estudis sobre els costs de transacció i dels drets econòmics.

Publicà, entre molts altres, dos treballs considerats fonamentals de la teoria econòmica actual i que constitueixen el nucli del seu pensament: The Firm (1937), en el qual dóna raó de l'existència l'empresa com la forma de minimitzar, tot internalitzant-los, els costos de transacció, i The Problem of Social Cost (1960), en què formulà el teorema conegut pel seu nom, el qual sosté que, en absència de costos de transacció i havent-hi drets de propietat prou ben definits, l'assignació de recursos serà sempre eficient.

Aquest teorema prové del seu article de l'any anterior The Federal Communications Commission sobre l'assignació de les freqüencies de l'espai radioelèctric.