ronda del Butoni

Policia organitzada a València pel general Elio després de la Guerra del Francès per tal de combatre els roders o bandolers.