Rondônia

Estat del NW del Brasil, limitat al N per l’estat d’Amazones, a l’E pel de Mato Grosso, al S per Bolívia i a l’W pels estats d’Acre i d’Amazones.

La capital és Porto Velho (226 198 h [1996]). Fisiogràficament forma part, al N, de l’Amazònia, i a l’E, de l’escut paleozoic brasiler. Clima càlid i humit a l’Amazònia. La població, molt escassa (5,6 h/km2 [est 1995]), es concentra a les vores dels rius Madeira i Guaporé. Produeix cautxú, arròs, canya de sucre i plàtans. Des de mitjan anys setanta el govern brasiler promou la colonització d’aquest estat amb l’establiment d’explotacions agrícoles i mineres (or), cosa que n'ha duplicat la població en vint anys i ha comportat una intensa desforestació que amenaça la supervivència de la població ameríndia autòctona. Té comerç amb Bolívia per mitjà de la navegació fluvial. El 1981 fou constituït en estat.