ronquera

ronquera (es), hoarseness (en)
f
Patologia humana

Afecció de la laringe que fa fer una veu ronca i apagada.